Kalendarium

Våren 2024

Onsdag 29/5 19:00,  Lust of Fägring,  Vasakyrkan, Umeå

För information om tillgänglighetsanpassning kontakta oss på info@sangkraft.se.

Kammarkören Sångkraft är anslutna till Kompiskortet. Det innebär att du med Kompiskort går två personer till priset av en på våra konserter.
Läs mer om Kompiskortet och vilka fler arrangörer som är anslutna på www.umea.se/kompiskortet