Dirigent

Leif Åkesson

Sedan 1990 är Leif Åkesson Kammarkören Sångkrafts dirigent och konstnärlige ledare. Han är född 1955 och är i stort sett autodidakt när det gäller konsten att inspirera och leda körer, någonting som han nu framgångsrikt gör på heltid. Hans erfarenheter av körsång, både som medlem och ledare av olika konstellationer och körer, är omfattande. Kanske är det särskilt hans tidigare medlemsskap i Orphei Drängar (OD), där drängarna leddes av Eric Ericson, som idag ger honom inspiration. För varje stycke som kören bearbetar så förmedlar Leif en vision av text och ton som sedan genomsyrar körens framförande, vare sig det gäller andras eller hans egna arrangemang. På det viset är Kammarkören Sångkrafts speciella ”sound”, initierat av Nils-Erik Öhman, väl förvaltat av Leif.

Av de många grupper i vilka Leif har varit medlem kan väl särskilt nämnas just Oktetten Moritz, Octavox samt De’ Våras som han själv varit med och grundat. Kammarkören Sångkraft, OD och Sacre Choeur är tre av de större körer han varit medlem i. För närvarande leder Leif, förutom Sångkraft, bland annat Skellefteå Kammarkör och Skellefteå Gosskör.