Kalendarium

Hösten 2023

Söndag 22/10 16:00,  Kvinnliga Kompositörer,  Umeå stads kyrka, Umeå

Söndag 17/12 17:00,  Jul i björkarnas stad,  Umeå stads kyrka

Söndag 17/12 19:30,  Jul i björkarnas stad,  Umeå stads kyrka

För information om tillgänglighetsanpassning kontakta oss på info@sangkraft.se.

Kammarkören Sångkraft är anslutna till Kompiskortet. Det innebär att du med Kompiskort går två personer till priset av en på våra konserter.
Läs mer om Kompiskortet och vilka fler arrangörer som är anslutna på www.umea.se/kompiskortet